Καλωσήλθατε

Ο ιστότοπος αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» να αξιοποιήσει τα νέα κοινωνικά μέσα και δίκτυα με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή, συμμετοχή και κατανόηση του κοινού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί. Δράσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα σύμφωνα με το τετράπτυχο Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Απασχόληση.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί σχετικά θεματικά ιστολόγια (blogs) και σελίδες σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το facebook, το twitter και άλλα.
Προσκαλούμε λοιπόν όλους όσους είναι μέλη κοινωνικών δικτύων και μέσων να συνδεθούν με τις σελίδες και λογαριασμούς που τους ενδιαφέρουν ώστε, αφενός να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις και τις ειδήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούνται, αφετέρου να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος για τα αντίστοιχα θέματα.

Αναλυτικά, τα κοινωνικά προφιλ του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: