Βλέπεις το αρχείο για 2013 Ιανουαρίου.

Avatar του admin

από admin

Δημόσια διαβούλευση για το τεύχος προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας στα ΜΜΕ με σκοπό την προβολή των ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

09/01/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” εισάγει σε δημόσια διαβούλευση το τεύχος προκήρυξης