Βλέπεις το αρχείο για 2013 Ιουνίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

«Θερινά Σχολεία 2013» Ένα Ταξίδι στη Γνώση!

28/06/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών  συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρου Σ. Ωνάση και για πρώτη φορά υποδέχεται στην Αθήνα, για τρία χρόνια, εκατόν ενενήντα μαθητές από την Ελλάδα, από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ασία προκειμένου να συμμετάσχουν στα θερινά σχολεία. Τα Θερινά Σχολεία διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου  «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και  Καινοτόμων Ιδεών», που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε σύμπραξη με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στα Θερινά Σχολεία τον Ιούλιο του 2013 θα φιλοξενηθούν  εβδομήντα μαθητές από το Γενικό Λύκειο Ροδολίβους από τις Σέρρες,  το Stedelijk Gymnasium Leiden από το Λέιντεν της Ολλανδίας, το National High School for Ancient Languages and Cultures “St. Constantine Cyril the Philosopher” από τη Σόφια της Βουλγαρίας, το Institut du Sacré-Coeur από τη Μονς του Βελγίου και το Frederick Douglass Academy από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Για το 2013 τα Θερινά Σχολεία προσφέρουν μια ποικιλία από ενδιαφέροντα θέματα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες – ωφελούμενους, αφενός, τη δυνατότητα να ασχοληθούν εποικοδομητικά με τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στο ευρύτερο πνεύμα της «Ακαδημίας Πλάτωνος», αφετέρου την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί η πνευματική επικοινωνία και συναναστροφή των συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε κύκλο των Θερινών Σχολείων επιτρέποντάς τους  να γνωρίσουν στην πράξη τις βασικές αρχές λειτουργίας της πόλης και της σχέσης της πολιτείας με τον πολίτη. Διαμέσου των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων επιδιώκεται να ζήσουν οι μαθητές ένα πρόγραμμα που προάγει την ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσα από τη γνώση, τις συναναστροφές, την αλληλεπίδραση με τους «συμπολίτες» και τον εμπλουτισμό των εμπειριών, προκειμένου να γίνουν πρεσβευτές των ιδανικών αυτών στις χώρες και στους τόπους προέλευσής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των θερινών σχολείων παρέχονται στις ιστοσελίδες: http://www.plato-academy.gr & http://www.onassis.gr/.

Avatar του edulll5

από edulll5

Τα Θερινά Σχολεία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

21/06/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει τα παρακάτω 8 Θερινά Σχολεία στην Κεφαλονιά, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο:

Infographic - Θερινά Σχολεία 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφαλονιά (Αργοστόλι)

Θέμα: «Βιολογική Γεωργία»  

 

Θέμα: «Κοινωνική Οικονομία»  

 

Θέμα: «Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία»  

 

Λευκάδα

Θέμα: «Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης με έμφαση στα Νέα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας»   

 

Ζάκυνθος

Θέμα: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη»

 

Θέμα: «Ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός σε Νησιωτικό Περιβάλλον»  

 

Θέμα: «Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές»  

 

Θέμα: «Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»  

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

λογότυπο

Avatar του edulll5

από edulll5

3ος κύκλος των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

14/06/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνεται ο 3ος κύκλος των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2013.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» , η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ ) και από εθνικούς πόρους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν στα παρακάτω θεματικά πεδία:

programma

Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί προσφέρονται δωρεάν.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από έμπειρους και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εργαστήρια (workshops), ξεναγήσεις, δραστηριότητες με πολυμέσα κ.λπ. με σκοπό να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αποφοίτων παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://platoacademy.gr/Graduate.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 25/06/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς Τρίτη 17:00-19:00, Τετάρτη 17:00-19:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 στο τηλέφωνο 210‐3627421 ή μέσω e‐mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa‐apofoitoi@di.uoa.gr.

http://www.plato-academy.gr/

Avatar του edulll5

από edulll5

Το Πρώτο Ελληνικό Συνέδριο για το «Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ)

12/06/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

Με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα και ειδικότερα της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία, θα διεξαχθεί συνέδριο στην Ανάβυσσο Αττικής στις 14-16 Ιουνίου 2013 (http://rcel.enl.uoa.gr/peap/conference) με θέμα: «Τα πρώτα βήματα προς την  πολυγλωσσία: Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία».

Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα  από την τριετή πιλοτική εφαρμογή (2010-2013) του «Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), το οποίο αφορά στη διδασκαλία της Αγγλικής στις τάξεις Α’ & Β’ του Δημοτικού και υλοποιείται σε 961 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την ευθύνη επιστημόνων του Κέντρου Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Το ΠΕΑΠ έχει βραβευθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2011» και αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Δείγμα Καλής Πρακτικής» το 2012. Πληροφορίες, εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να βρει στη διαδικτυακή πύλη (http://rcel.enl.uoa.gr/peap).

Τις εργασίες του συνεδρίου θα παρακολουθήσουν, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή, Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής, εκπαιδευτικοί Αγγλικής που έχουν εφαρμόσει το ΠΕΑΠ και ειδικοί επιστήμονες  από το χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές.

Ομιλητές στο συνέδριο είναι Έλληνες  ειδικοί  από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και προσκεκλημένοι, ειδικοί στα θέματα του συνεδρίου, από πανεπιστήμια της Ευρώπης: Angelika Kubanek, από το Katholische Universität Eichstätt στη Γερμανία, Carmen Muñoz από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία, Marianne Nikolov από το Πανεπιστήμιο Pécs στην Ουγγαρία, Lucilla Lopriore από το Università degli Studi Roma Tre στην Ιταλία και Cor van der Meer, Διευθυντής του Mercator Research Centre της Fryske Akademy στην Ολλανδία.

Στα θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο, περιλαμβάνονται:

  • η ανάπτυξη κοινωνικών γραμματισμών με όχημα την ξένη γλώσσα,
  • τα κίνητρα για μάθηση κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας,
  • η ηλικία ως καθοριστικός παράγοντας στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών,
  • οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες στις ξενόγλωσσες τάξεις,
  • η ανάπτυξη διαπολιτισμικής κατανόησης μέσα από το μάθημα της ξένης γλώσσας,
  • η εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για τους μικρούς μαθητές,
  • ο ρόλος των γονέων στην αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν προγράμματα εκμάθησης ξένης γλώσσας σε μικρά παιδιά και
  • η Αγγλική ως τρίτη γλώσσα για δίγλωσσα παιδιά.

Γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Οι ομιλίες των Ελλήνων και των ευρωπαίων ειδικών θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΠΕΑΠ, ώστε να είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπαιδευτικοί που έχουν εφαρμόσει το ΠΕΑΠ, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μορφή γραπτής ανακοίνωσης (poster), αναδεικνύοντας πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες διδακτικές προσεγγίσεις που  αξιοποίησαν  στις τάξεις τους, με αφορμή τις μεθοδολογικές προτάσεις του Προγράμματος. Οι σύνεδροι, αφού περιηγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τα posters, θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής των καλύτερων, τα οποία θα βραβευτούν.