Βλέπεις το αρχείο για 2014 Ιουνίου.

Avatar του edulll3

από edulll3

Θερινό Σχολείο για την Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή

26/06/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2014, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, Θερινό Σχολείο με θέμα:

Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή

Ο κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα αγροδιατροφής, καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Μέσω του Θερινού Σχολείου επιδιώκεται οι συμμετέχοντες –ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων– να συμβάλουν στην αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων/τροφίμων.
  2. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
  3.  Εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα αγροδιατροφής.
  4. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στη γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τις επιστήμες τροφίμων.
  5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου. Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Παρουσίαση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» σε αξιωματούχους του ΕΚΤ

19/06/2014 στο Εκδηλώσεις, Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας

Πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF Committee) και της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής (Technical Working Group) που φιλοξενούνται  στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Οι συμμετέχοντες είναι υψηλοί αξιωματούχοι –  εκπρόσωποι  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ – από τα 28 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας

Παρακολουθήστε το video της παρουσίασης εδώ.

Avatar του edulll3

από edulll3

Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: από τη θεωρία στην πράξη

18/06/2014 στο Εκδηλώσεις, Επιχειρηματικότητα, Φοιτητής

* Από τις ΔΑΣΤΑ & ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Το πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας είναι δυνατόν να αποτελέσει μία εναλλακτική επιλογή απασχόλησης, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάληψης βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν τόσο στην τοπική ανάπτυξη, όσο και στον περιορισμό της ανεργίας. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών, που υλοποιούνται από συλλογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) κλπ.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Διεθνές επιστημονικό σεμινάριο για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα στο Αργοστόλι

12/06/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Έρευνα/ Καινοτομία

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεργάζεται στη διοργάνωση του δεύτερου σεμιναρίου συν-δημιουργίας (co-creation workshop) στην Ελλάδα και πέμπτου σε διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και του δικτύου CCEBI/ CBS (Co-Creating Experience Based Innovation) του Copenhagen Business School της Δανίας.

Ο κεντρικός θεματικός άξονας του διεθνούς σεμιναρίου Kefalonia Co-Creation Workshop είναι Συν-δημιουργώντας δημιουργικές πόλεις στην οικονομία της συνεργασίας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Αργοστόλι, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2014. Επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Ανοικτό Σεμινάριο ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Η Διδακτική της Επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

06/06/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Επιχειρηματικότητα

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της ΑΣΠΑΙΤΕ και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, σας προσκαλούν την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014  στο Ανοιχτό Σεμινάριο – Διημερίδα με θέμα: Η Διδακτική της Επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα  &  Αίτηση Συμμετοχής