Βλέπεις το αρχείο για 2015 Νοεμβρίου.

Avatar του edulll3

από edulll3

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: το πρώτο από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στα social media!

30/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logoΤο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτέλεσε το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που υιοθέτησε αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media).

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Θερινά σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνος: δράσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών!

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logo

Στη σύγχρονη εποχή της ευρύτερης κρίσης στη χώρα μας διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα προβολής των ανθρωπιστικών σπουδών. Με κριτήριο την καλλιέργεια διαχρονικών αξιών όπως είναι η μόρφωση, η δημοκρατία, η ανάπτυξη προσωπικότητας και η συμμετοχή στα κοινά, κρίθηκε σκόπιμη ηανάδειξη της δύναμης του παρελθόντος ως εφαλτήριο στην δημιουργία του μέλλοντος.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Μία Ακαδημία για όσους αγαπούν την επιμόρφωση!

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logo

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τέθηκε ως στόχος η «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προβολή της αξίας των ανθρωπιστικών σπουδών και η σύνδεση της ιστορίας με τη σύγχρονη Αθήνα μέσω της δημιουργίας της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Το έργο της Ακαδημίας Πλάτωνος ήταν επιτυχές εκπληρώνοντας τους στόχους του σε επίπεδο ανάπτυξης κοινωνικής δικτύωσης και συμμετοχής σε δράσεις παιδείας.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logoΥπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσει κάποιος την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ακόμα και αν έχει εγκαταλείψει το σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια; Βεβαίως και υπάρχει! Η δυνατότητα αυτή δίνεται με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Τα ΣΔΕ αποτέλεσαν κύριο άξονα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με πρωταρχικό τους στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς επίσης και την μετέπειτα ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που άφησαν για οποιοδήποτε λόγο το σχολείο πριν ακόμη ολοκληρώσουν τα 9 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτό.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Καλλιεργώντας την Επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

29/11/2015 στο Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας, Φοιτητής

epedvm_logo

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τέθηκε ως στόχος η «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση σε όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας με τη δημιουργία των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: Μία υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων

28/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logo
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, στα πλαίσια της ενίσχυσης της δια βίου εκπαίδευσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013. Δικαιούχος του έργου είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Το ΠΕΓΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον τουρισμό στο Μουσείο Μπενάκη

28/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logoΠεριβάλλον εκμάθησης

Το Πρόγραμμα ΠΕΓΑ 2015 δημιούργησε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης ανάμεσα στους διδάσκοντες, τους διδασκόμενους και το εξωτερικό περιβάλλον. Εξετάστηκαν νέες μορφές πρόσληψης γνώσης τόσο μέσω της πλατφόρμας για τα ex situ ακροτατήρια (dislocated audiences), όσο και προσωπικές επαφές με τους διδάσκοντες στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς με εργαστηριακά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από κοινού με διδάσκοντες και εκπαιδευόμενους στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα (onsite learning).

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Ανθρώπινες ιστορίες από μια παιδεία που αλλάζει

27/11/2015 στο Έρευνα/ Καινοτομία, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logo«Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών»

“H χρηματοδότηση της έρευνάς μου με βοήθησε πάρα πολύ από το να αφοσιωθώ στην εκπόνησή της και να χτίσω την ομάδα εργασίας μου έως το να έρθω σε επαφή με ερευνητικές ομάδες στο εξωτερικό. Είναι υψίστης σημασίας, διότι βοηθά ουσιαστικά ένα νέο ερευνητή στη προσπάθειά του να  καθιερωθεί στον επιστημονικό χώρο στα πρώτα του βήματα΅.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Η Mαθητεία στην επαγγελματική εκπαίδευση

27/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logoΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο πόρο της κάθε επιχείρησης και μακροπρόθεσμα διαμορφώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα  που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί στρατηγικής σημασίας επένδυση για κάθε επιχείρηση, ενώ συμβάλει καταλυτικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκε στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

«Αριστεία»: προσπάθεια ανάδειξης των Ελληνικών Πανεπιστημίων

27/11/2015 στο Έρευνα/ Καινοτομία, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logoΓίνεται τελικά σοβαρή δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια;

Θέλοντας να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα και να προβάλλουν το θετικό αντίκτυπο του ακαδημαϊκού και επιστημονικού έργου που παράγεται στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ο Ν. Αχιλλεόπουλος και η ομάδα του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» σχεδίασαν την πλατφόρμα της «Αριστείας».

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →