Avatar του edulll3

από

Ψηφιακή εκπαίδευση για όλους!

23/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logoΗ επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών δημιούργησε νέες ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης, τις οποίες κλήθηκε να καλύψει και να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, κατόρθωσε να ενισχύσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, καλύπτοντας και ανάγκες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

dschool_logoΣτο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πληθώρα δράσεων για το«Ψηφιακό Σχολείο». Η προσπάθεια του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»: «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» υλοποιήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και απο εθνικούς πόρους κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο!

Για την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε η αρχική σελίδα «Ψηφιακό Σχολείο», απ’ όπου δίνεται πρόσβαση στις τρείς βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, τα Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο»και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me». Αναλυτικότερα για την κάθε υπηρεσία:

«Διαδραστικά σχολικά βιβλία»: αφορά στον εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων με ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους. Είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τη διάθεση και τη διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. Σύμφωνα με την ψηφιακή στρατηγική για το διάστημα 2010-2015 ένας βασικός στόχος ήταν να περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), βιβλία δηλαδή εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Με αυτήν την κατεύθυνση, από το 2011 έως σήμερα, το ΙΤΥΕ έχει εντάξει στο έργο συνολικά πάνω από 150 εκπαιδευτικούς, σε δεκατρείς ομάδες γνωστικών αντικειμένων. Οι ομάδες αυτές δρουν με την επιστημονική επίβλεψη και το συντονισμό έμπειρων Πανεπιστημιακών Καθηγητών και την τεχνική υποστήριξη στελεχών του ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Ανέπτυξαν τα τελευταία 4 χρόνια, πάνω από 6.000 νέους ανοιχτούς ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους για τη σχολική εκπαίδευση, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, κ.α., που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία, Μουσική, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά),εμπλούτισαν τα σχολικά βιβλία (από Γ΄ Δημοτικού έως Β΄ Γενικού Λυκείου), συνδέοντάς τους ψηφιακούς διαδραστικούς πόρους στα κατάλληλα σημεία στις ηλεκτρονικές σελίδες των βιβλίων, δημιουργώντας έτσι 78 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books). Ο ιστότοπος έχει κατά μέσο όρο 400.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα από την έναρξη λειτουργίας του το 2012.

«Φωτόδεντρο»: είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εκπαίδευση με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το που αυτό είναι αποθηκευμένο. Έδωσε πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε πάνω από 9.000 μαθησιακά αντικείμενα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, τον τύπο, την προέλευση και τις σφραγίδες ποιότητας.Ακόμα, και στην εθνική υπηρεσία συσσώρευσης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων από διάφορους παρόχους και ψηφιακά αποθετήρια, εκπαιδευτικές πύλες, ψηφιακές βιβλιοθήκες και μουσεία.

Μαθητές, δάσκαλοι, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις από τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες. Περιλαμβάνει μια «Οικογένεια» από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους καθώς και τον «Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Φωτόδεντρο >Μαθησιακά Αντικείμενα είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, όπως διερευνήσεις, πειράματα, προσομοιώσεις, ανοιχτές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εικόνες, κ.α.

Αποτελεί το 1ο από τα Ψηφιακά Αποθετήρια της «οικογένειας» Φωτόδεντρο. Ξεκίνησε με αρχικό στόχο να οργανώσει και να φιλοξενήσει τα μαθησιακά αντικείμενα ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και πέρα από το πλαίσιο των σχολικών βιβλίων, απαντώντας ταυτόχρονα και σε ερωτήματα όπως τι θα γίνει αν αλλάξουν τα βιβλία ή αν κάτι που διδάσκεται σε μία τάξη φέτος, διδάσκεται σε άλλη τάξη την επόμενη χρονιά.

Το «Φωτόδεντρο» περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  1.  Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενείεκπαιδευτικά βίντεο μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτά), εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης (curriculum related), είναι κατάλληλα για αξιοποίηση μέσα στη σχολική τάξη (in-class use), μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.
  2. Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικόείναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, ανάρτηση, περιγραφή και ευρεία διάθεση σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, εκπαιδευτικών λογισμικών και πακέτων που αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας ή φορέων του από το 1998 έως σήμερα, ή άλλων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού που διαθέτουν σφραγίδα ποιότητας και διατίθενται ελεύθερα προς την εκπαιδευτική κοινότητα.
  3. Το Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.
  4. Το Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναπτύχθηκε με στόχο αφενός να συγκεντρώσει οργανώνει και διαθέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές που προτείνονται από εκπαιδευτικούς και αφορούν σε αξιοποίηση ανοιχτού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης,δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί, επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ, αναρτούν και μοιράζονται τις δικές τους πρακτικές, αξιολογούν, σχολιάζουν και να ανταλλάσσουν απόψεις για τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους.
  5. Το Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγέςυποστηρίζει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχεδιάστηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων που προέρχεται από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων).
  6. Δράση «Συμμετέχω»: Μέσα από τον κόμβο i-participate.gr και ένα δίκτυο περιφερειακών «πρεσβευτών», η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργής κοινότητας καινοτόμων εκπαιδευτικών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εποικοδομητική αξιοποίησή του εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Δράση για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην ανάδειξη καλών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» (beta)σχεδιάστηκε ως μία κοινωνική πλατφόρμα (socialplatform) για μαθητές και εκπαιδευτικούς με δυνατότητες ανταλλαγής και διαμοίρασης αρχείων και εφαρμογών. Επίσης, απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Στόχος του είναι η παροχή «χώρου» και «εργαλείων» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο, ως ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Αναπτύχθηκε για να αποτελέσει έναψηφιακό χώρο συνάντησης και συνεργασίας, το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών (apps), αλλά και ένα χώρο προβολής της δουλειάς μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων. Με αυτό το τρόπο η e-me παρέχει ένα περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (OwnCloud), διαμόρφωση ατομικού προφίλ κάθε μέλους, διαχείριση επαφών, φίλων, ομάδων και κοινοτήτων, δημιουργία χώρων, επικοινωνία ασύγχρονη (e-me chat) και σύγχρονη με δυνατότητα βίντεο, ενσωμάτωση δημοφιλών εφαρμογών, όπως το OneNote για σημειώσεις και εργασίες περιβάλλον δημιουργίας και διαχείρισης blogs (e-me blogs). Επιπλέον, παρέχει αποθήκη «μικροεφαρμογών» για εγκατάσταση στην e-me (e-me AppStore), καλώντας την εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά διασύνδεση με τα Ψηφιακά Αποθετήρια Φωτόδεντρο, για αξιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και φιλικό που προσομοιάζει τη μορφή και τη λειτουργικότητα των σύγχρονων έξυπνων συσκευών και λειτουργεί σε tablets και κινητά τηλέφωνα, ασφαλές, επιτρέποντας μόνο πιστοποιημένους χρήστες (εκπαιδευτικούς και μαθητές) με χρήση των λογαριασμών τους @sch.gr

Δράσεις με εξωστρέφεια

Για την προβολή του έργου μέσα στο 2015επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου παρουσίασαν σημαντικά αποτελέσματα σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, ΑποθετήριαΜαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο»,«INTRODUCING “E-ME”, THE HELLENIC DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM FOR PUPILS AND TEACHERS»Issues for Quality Assurance of Metadata in Learning Object Repositories: The Case of Photodentro1.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι σχεδιάστηκαν και διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβάλλοντας τις υπηρεσίες του έργου.

Ακόμα, για την ευρεία διάχυση του έργου κρίθηκε σκόπιμη η προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Η σελίδα στο Facebook του Ψηφιακού Σχολείου αριθμεί περί τους 788 fans, ενώ ο λογαριασμός του Twitter απέκτησε έχει συγκεντρώσει 1.001 followers.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο κεντρικός στόχος της υλοποίησης του έργου επετεύχθη με τη βελτίωση της ποιότητας όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, ώστε να καλλιεργηθεί η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Επιχ. Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Δράση: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, 296441
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: ΙΤΥΕ «Διόφαντος»
Διάρκεια: 12-Αυγ-10 έως 31-Δεκ-15
Π/Υ: 9.315.988 €

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.