Avatar του edulll3

από

Μία Ακαδημία για όσους αγαπούν την επιμόρφωση!

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logo

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τέθηκε ως στόχος η «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων». Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προβολή της αξίας των ανθρωπιστικών σπουδών και η σύνδεση της ιστορίας με τη σύγχρονη Αθήνα μέσω της δημιουργίας της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Το έργο της Ακαδημίας Πλάτωνος ήταν επιτυχές εκπληρώνοντας τους στόχους του σε επίπεδο ανάπτυξης κοινωνικής δικτύωσης και συμμετοχής σε δράσεις παιδείας.

plato_academy
Με αφορμή την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 (ΕΠΕΔΒΜ) ήρθαμε σε επαφή με τρεις ωφελούμενους της πράξης «Ακαδημίας Πλάτωνος – Πολιτεία και Πολίτης», οι οποίοι παρακολούθησαν διάφορους Κύκλους Προγραμμάτων της επιλογής τους.

Συγκεκριμένα, μιλήσαμε με την κα. Μαριέττα Καλλέργη, η οποία διδάχθηκε τα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στον τομέα της φιλοσοφίας. Όπως αποκάλυψε η ίδια, επιθυμούσε να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της για αυτό το τομέα και τις ικανότητές της. Δήλωσε ενθουσιασμένη με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, διότι έλαβε μια πλήρη επισκόπηση όλων των πεδίων της φιλοσοφίας από εξαίρετους καθηγητές. Ακόμα, τόνισε τη συμβολή των ρητορικών αγώνων, που κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενίσχυαν το διάλογο και τη γνωριμία με σημαντικούς επιστήμονες του πεδίου ενδιαφέροντός τους. Έχοντας παρακολουθήσει και τα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους Ενήλικες Πολίτες στον τομέα της ψυχολογίας, η κ.Καλλέργη μας δίνει μια πιο σφαιρική άποψη, σημειώνοντας ότι το Πρόγραμμα αυτό, μολονότι διαρκούσε τρεις αντί για έξι μήνες δεν υστερούσε περιεχομένου και ποιότητας. Οι κόποι της ανταμείφτηκαν και μετά από τρεις μήνες εκπαίδευσης κατόρθωσε να περάσει με άριστα στο επόμενο βήμα, το οποίο ήταν ένα μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο τομέα.

Την εμπειρία της μοιράστηκε μαζί μας και η κα.Πέγκυ Ανδριγιαννάκη, η οποία παρακολούθησε τα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους Ενήλικες Πολίτες στον τομέα του Πολιτισμού και της Δημιουργίας. Στην Ακαδημία Πλάτωνος την οδήγησε, όπως είπε, η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση και ψυχαγωγία. Ειδικότερα, η κ. Ανδριγιαννάκη ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά, επομένως σχετικά μαθήματα με φυσικά φαινόμενα την βοήθησαν να προσεγγίσει και άλλες πτυχές του επαγγελματικού της τομέα. Έτσι, παρακίνησε και το σύζυγό της αλλά και άλλους φίλους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Οι στόχοι της στέφθηκαν με επιτυχία, διότι έλαβε πολλές γνώσεις, που όπως είπε δύσκολα κάποιος ενήλικας θα μπορούσε με διαφορετικό τρόπο να λάβει δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, επίσης αποκόμισε μία διαφορετική οπτική των πραγμάτων, κέφι και δημιουργικότητα, που συντέλεσαν στην ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας της.

Τέλος , επικοινωνήσαμε με τον κ. Παναγιώτη Σταματιάδη, ο οποίος εξέφρασε το απεριόριστο ενδιαφέρον του για τα Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στον τομέα της Γλώσσας, Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης, που παρακολούθησε. Ο κ. Σταματιάδης παρόλο που επαγγελματικά ανήκει στο χώρο των θετικών επιστημών, της χημείας, αποφάσισε να διευρύνει τους ορίζοντες του στις θεωρητικές επιστήμες μέσα από τα μαθήματα της Ακαδημίας Πλάτωνος. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια πολύ αξιόλογη εμπειρία η επαφή του με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Τόνισε ότι οι επίκουροι καθηγητές ήταν κατάλληλα επιλεγμένοι με σημαντικές γνώσεις και διακρίσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις συνεντευξιαζόμενοι αναγνώρισαν την αξία της δια βίου εκπαίδευσης και την ανάγκη καλλιέργειας και υποστήριξης της από το κράτος. Όλοι δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν να συνεχιστεί το πρόγραμμα, με σκοπό να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι αλλά και άλλοι συμπολίτες και απόφοιτοι να  ωφεληθούν από αυτό.

 

Επιχ. Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Δράση: Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης, 364499
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διάρκεια 01-Οκτ-11 έως 31-Δεκ-15
Π/Υ: 6.271.676,1 €

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.