Avatar του edulll3

από

«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» η δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας

epedvm_logoΥπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσει κάποιος την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ακόμα και αν έχει εγκαταλείψει το σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια; Βεβαίως και υπάρχει! Η δυνατότητα αυτή δίνεται με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Τα ΣΔΕ αποτέλεσαν κύριο άξονα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με πρωταρχικό τους στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς επίσης και την μετέπειτα ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων που άφησαν για οποιοδήποτε λόγο το σχολείο πριν ακόμη ολοκληρώσουν τα 9 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτό.

Η πράξη λειτούργησε υπό τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Το Πρόγραμμα Σπουδών ΣΔΕ

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες να φοιτήσουν για 18 μήνες σε συνολικά 2 κύκλους σπουδών, με την ολοκλήρωση των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον πληροφορικό, τον κοινωνικό, τον αγγλικό, τον περιβαλλοντικό και τον επιστημονικό γραμματισμό, όπως επίσης και την πολιτισμική και αισθητική αγωγή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που ενισχύονται με συλλογικές δράσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα συλλογικής δράσεις αποτελεί ο διαγωνισμός μέσω της σελίδας στο Facebook που ξεκίνησε το ΣΔΕ Βόλου και η έκθεση φωτογραφίας, η οποία στη συνέχεια φιλοξενήθηκε από άλλα ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα.

Εκτός από τα παραπάνω, το πρόγραμμα των ΣΔΕ έχει σχεδιαστεί συνολικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα σχολεία αυτά να παρέχουν κίνητρα στους σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά με ανοικτά προγράμματα σπουδών και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα ΣΔΕ καθιέρωσαν την ύπαρξη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, μία καινοτόμος διαδικασία όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Το πρόγραμμα συμβάλλει με αυτό τον τρόπο συνολικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των σπουδαστών μέσω της απόκτησης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο

Το πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των δυνατότητων των εκπαιδευόμενων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την κα. Καλογέρη, διευθύντρια σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο). Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι ωφελούμενοι Γιώργος Γκουτζαμάνης και Ευτέρπη Ράπτη, απόφοιτοι του ΣΔΕ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εισήχθησαν με επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έλαβαν πρόσφατα τιμητική διάκριση.

Στο πλαίσιο της κατάργησης του κοινωνικού αποκλεισμού, αξίζει να αναφερθεί ότι 7 ΣΔΕ και ένα εκτός έδρας τμήμα ΣΔΕ λειτούργησαν μέσα σε σωφρονιστικά ιδρύματα, παρέχοντας τη δυνατότητα σε τρόφιμους να αποκτήσουν απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου, αλλά και να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλουν στην επανένταξη και στην προσωπική ανάπτυξή τους. Ακόμα, δύο παραρτήματα(τμήματα εκτός έδρας) ιδρύθηκαν φέτος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δομές του ΟΚΑΝΑ.

Ένα ακόμη φωτεινό παράδειγμα αποτελεί το 2ο ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων το οποίο δημιουργησε σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστημιο και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το Μουσείο Ελεύθερης Σκέψης Ανθρώπων το project Μ.Ε.Σ.Α. «Μουσείο Ελεύθερης Σκέψης Ανθρώπων». Το συγκεκριμένο project παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Διά Βίου Μάθησης.

Δείτε την παρουσίαση:

Η πρωτοβουλία αυτή τόνωσε τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα μεταξύ των κρατουμένων, οι οποίοι συμμετείχαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεξαιρέτως εθνικότητας. Το εγχείρημα τους ακολουθήθηκε και από άλλα ΣΔΕ φυλακών.

Αποτελέσματα προγράμματος στην κοινωνία

Μέχρι και τη σχολική χρονιά 2013-2014 ο αριθμός ΣΔΕ ανήλθε στα 62 και ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων εκτός έδρας ανήλθε σε 31 σε όλη τη χώρα από τα οποία αποφοίτησαν 10.229 ενήλικες πολίτες.

Όπως έχει ήδη αναφερεθεί, τα οφέλη του προγράμματος προς την κοινωνία είναι πολλαπλά και πολυεπίπεδα. Από μαρτυρίες των ίδιων των εκπαιδευόμενων, αλλά και από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προκύπτεί ότι ο θεσμός των ΣΔΕ συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που οδηγεί στην άρση του υφιστάμενου κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας μέσω της απόκτησης γνώσεων και βοηθά στην εκπαιδευτική εξέλιξη με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε ανώτερες εκπαιδευτικές σχολές.

Συν τοις άλλοις όμως, για πολλούς εκπαιδευόμενους το ΣΔΕ που φοιτούν είναι σαν μία μεγάλη οικογένεια!

 

Επιχ. Πρόγραμμα:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δράση:

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 215617, 215616, 215614

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Δικαιούχος:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Διάρκεια:

10-Σεπ-08 έως 30-Νοε-15

Π/Υ:

25.323.540,96

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.