Βλέπεις το αρχείο για 2016 Μαρτίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

Βράβευση του έργου των «Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (opencourses.gr) από το διεθνή οργανισμό «Open Education Consortium»

24/03/2016 στο Ιστορίες Επιτυχίας

Το «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (opencourses.gr) , συγχρημαδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  2007-2013 διακρίθηκε στο διεθνή οργανισμό Open Education Consortium, λαμβάνοντας το βραβείο «2016 Open Education Award for Excellence» στην κατηγορία Creative and Innovative Projects.