Βλέπεις το αρχείο για 2016 Ιουνίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

Eπίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας στελεχών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Εσθονίας

21/06/2016 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας, Φοιτητής

TitleΣτις 15 & 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας στελεχών διαχείρισης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Εσθονία σε συνεργασία με την  Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ. Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής την εκπρόσωπο επικοινωνίας των ΕΔΕΤ του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας (Διαχειριστική Αρχή) αποτελούνταν από στελέχη  Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των προγραμμάτων (Intermediate Bodies) που ασχολούνται και με την επικοινωνία.

Κατά την επίσκεψη εργασίας παρουσιάστηκαν το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα ταμεία στην Ελλάδα και την Εσθονία (στρατηγικές, καμπάνιες, αναγνωρισιμότητα, επικοινωνία αποτελεσμάτων των ταμείων κ.α.) και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιλεγμένα έργα στους τομείς: Μεταφορές, Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.

Σημειώνουμε ότι η Εσθονία είναι μια μικρή χώρα αλλά ιδιαίτερα προηγμένη κυρίως στην τεχνολογία, το επιχειρείν και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η 1η μέρα ήταν αφιερωμένη σε παρουσιάσεις και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Ελλήνων και Εσθονών συναδέλφων .

Τη 2η μέρα, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε επιτυχημένα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2007-2013, ένα εκ των οποίων ήταν και η  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, η οποία έχει καταγραφεί ως ιστορία επιτυχίας υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 προκειμένου τα στελέχη από την Εσθονία να γνωρίσουν μία επιτυχημένη περίπτωση ανάπτυξης δράσεων έρευνας, εκπαίδευσης και στήριξης επιχειρηματικότητας σε ελληνικό πανεπιστήμιο αλλά και να συζητήσουν την επιτυχημένη προσέγγιση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης χαιρέτησε την επίσκεψη, η οποία φιλοξενήθηκε στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation, τη θερμοκοιτίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εσθονική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τη στρατηγική και τις δράσεις του ΟΠΑ στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας από τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, για τα αποτελέσματα των δράσεων της ΜοΚΕ ΟΠΑ καθώς και για τη στρατηγική και τις αρχές της σε θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα στελέχη της ΜοΚΕ ΟΠΑ Δρ Εριφίλη Χατζοπούλου και κα Λίνα Ιωάννου.

Επίσκεψη στη ΜΟΚΕ του ΟΠΑ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Εσθονοί επισκέπτες γνώρισαν δύο εξέχουσες δράσεις που υποστηρίζονται από τις δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: το ThinkBiz, το φοιτητικό σύλλογο επιχειρηματικότητας, αλλά και την ομάδα της ClioMuse, νέα επιχειρηματική ομάδα, συν-ιδρύτρια της οποίας είναι απόφοιτη του ΟΠΑ και η οποία φιλοξενείται στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation. 

Άλλα έργα που επισκέφθηκαν ήταν το Αττικό Μέτρο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Innovathens στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Σχετικός υπερσύνδεσμος: https://goo.gl/2rM9nX