Βλέπεις το αρχείο για Επιχειρηματικότητα.

Avatar του edulll5

από edulll5

Eπίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας στελεχών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Εσθονίας

21/06/2016 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας, Φοιτητής

TitleΣτις 15 & 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας στελεχών διαχείρισης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην Εσθονία σε συνεργασία με την  Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ. Η αντιπροσωπεία με επικεφαλής την εκπρόσωπο επικοινωνίας των ΕΔΕΤ του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας (Διαχειριστική Αρχή) αποτελούνταν από στελέχη  Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των προγραμμάτων (Intermediate Bodies) που ασχολούνται και με την επικοινωνία.

Κατά την επίσκεψη εργασίας παρουσιάστηκαν το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για τα ταμεία στην Ελλάδα και την Εσθονία (στρατηγικές, καμπάνιες, αναγνωρισιμότητα, επικοινωνία αποτελεσμάτων των ταμείων κ.α.) και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιλεγμένα έργα στους τομείς: Μεταφορές, Εκπαίδευση & Επιχειρηματικότητα και Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.

Σημειώνουμε ότι η Εσθονία είναι μια μικρή χώρα αλλά ιδιαίτερα προηγμένη κυρίως στην τεχνολογία, το επιχειρείν και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η 1η μέρα ήταν αφιερωμένη σε παρουσιάσεις και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Ελλήνων και Εσθονών συναδέλφων .

Τη 2η μέρα, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε επιτυχημένα έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2007-2013, ένα εκ των οποίων ήταν και η  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, η οποία έχει καταγραφεί ως ιστορία επιτυχίας υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 προκειμένου τα στελέχη από την Εσθονία να γνωρίσουν μία επιτυχημένη περίπτωση ανάπτυξης δράσεων έρευνας, εκπαίδευσης και στήριξης επιχειρηματικότητας σε ελληνικό πανεπιστήμιο αλλά και να συζητήσουν την επιτυχημένη προσέγγιση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης χαιρέτησε την επίσκεψη, η οποία φιλοξενήθηκε στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation, τη θερμοκοιτίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εσθονική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τη στρατηγική και τις δράσεις του ΟΠΑ στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας από τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, για τα αποτελέσματα των δράσεων της ΜοΚΕ ΟΠΑ καθώς και για τη στρατηγική και τις αρχές της σε θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα στελέχη της ΜοΚΕ ΟΠΑ Δρ Εριφίλη Χατζοπούλου και κα Λίνα Ιωάννου.

Επίσκεψη στη ΜΟΚΕ του ΟΠΑ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Εσθονοί επισκέπτες γνώρισαν δύο εξέχουσες δράσεις που υποστηρίζονται από τις δομές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: το ThinkBiz, το φοιτητικό σύλλογο επιχειρηματικότητας, αλλά και την ομάδα της ClioMuse, νέα επιχειρηματική ομάδα, συν-ιδρύτρια της οποίας είναι απόφοιτη του ΟΠΑ και η οποία φιλοξενείται στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation. 

Άλλα έργα που επισκέφθηκαν ήταν το Αττικό Μέτρο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Innovathens στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Σχετικός υπερσύνδεσμος: https://goo.gl/2rM9nX

Avatar του edulll3

από edulll3

Καλλιεργώντας την Επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

29/11/2015 στο Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας, Φοιτητής

epedvm_logo

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τέθηκε ως στόχος η «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση σε όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας με τη δημιουργία των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 2014

24/07/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Επιχειρηματικότητα, Έρευνα/ Καινοτομία

EIE_awards_banner_date1

Ο θεσμός που αλλάζει σελίδα στο Επιχειρείν

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν ένα νέο ετήσιο θεσμό, ξεκινώντας από
το 2014, τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (www.awards.eie.gr), με σκοπό την
ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:

-Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
-Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
-Βιοτεχνολογία και Υγεία Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Το Υπουργείο Παιδείας κοντά στον πολίτη

22/07/2014 στο Επιχειρηματικότητα

Η Πράξη «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του «Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε κάποιο διαγωνισμό. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται έμπρακτα κοντά στον πολίτη, στηρίζοντας ουσιαστικά τους νέους, προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια. Δείτε αναλυτικά στην παρουσίαση τη στήριξη που προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας».

Avatar του edulll3

από edulll3

Παρουσίαση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» σε αξιωματούχους του ΕΚΤ

19/06/2014 στο Εκδηλώσεις, Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας

Πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF Committee) και της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής (Technical Working Group) που φιλοξενούνται  στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Οι συμμετέχοντες είναι υψηλοί αξιωματούχοι –  εκπρόσωποι  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ – από τα 28 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν ενεργά νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο  διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας

Παρακολουθήστε το video της παρουσίασης εδώ.

Avatar του edulll3

από edulll3

Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: από τη θεωρία στην πράξη

18/06/2014 στο Εκδηλώσεις, Επιχειρηματικότητα, Φοιτητής

* Από τις ΔΑΣΤΑ & ΜΟΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών

Το πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας είναι δυνατόν να αποτελέσει μία εναλλακτική επιλογή απασχόλησης, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάληψης βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν τόσο στην τοπική ανάπτυξη, όσο και στον περιορισμό της ανεργίας. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορα πεδία παραγωγής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών, που υλοποιούνται από συλλογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) κλπ.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Ανοικτό Σεμινάριο ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Η Διδακτική της Επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

06/06/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Επιχειρηματικότητα

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της ΑΣΠΑΙΤΕ και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, σας προσκαλούν την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014  στο Ανοιχτό Σεμινάριο – Διημερίδα με θέμα: Η Διδακτική της Επιχειρηματικότητας στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα  &  Αίτηση Συμμετοχής

Avatar του edulll5

από edulll5

Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσιάζουν και μιλούν για την Επιχειρηματική τους ιδέα: «Επιχείρηση διεξαγωγής εκδηλώσεων ηλεκτρονικού αθλητισμού»

10/07/2013 στο Επιχειρηματικότητα

Η «Evil Genius», μια ομάδα ατόμων που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία κοινότητα για τα άτομα που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μιλάει παρακάτω για την Επιχειρηματική της Ιδέα – «Επιχείρηση διεξαγωγής εκδηλώσεων ηλεκτρονικού αθλητισμού», την οποία παρουσίασαν στο Youth on the Move – «Νεολαία σε Κίνηση», 18-20 Απριλίου στο Βόλο.

Η ομάδα μας ονομάζεται « Evil Genius», χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω από την συγκεκριμένη ονομασία, παρά μόνο εμείς, κάποια άτομα που θέλουν να δουν την Gaming κοινότητα της Ελλάδας να ανθίζει και παράλληλα να έχει ένα χώρο και κάποια άτομα υπεύθυνα που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των παιχτών, να καλύψουν τις ανάγκες τους και να φροντίσουν για την έξοδό τους στο παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα έχει πάρει πολλές μορφές και γενικά είναι ανοιχτή σε κάθε είδους βοήθεια. Η τωρινή της μορφή αποτελείται από τους:

  • Παπαδάκη Αθανάσιος: Φοιτητής του 5ου έτους του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Ρωμανά Δημήτρη: Φοιτητής του 5ου έτους του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • Λεούση Αποστόλη: Φοιτητής Μεταπτυχιακού Ευρωπαϊκές Σπουδές και Περιφερειακή Ανάπτυξη του Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

1) Πως ξεκίνησε να δημιουργείται η επιχειρηματική ιδέα;

Λόγω της αγάπης μας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ασχολούμαστε με αυτά από μικρή ηλικία. Έτσι ονομαστήκαμε και εμείς Gamers, έχοντας το ίδιο «μικρόβιο» με πολλούς ακόμα. Δυστυχώς οι Gamers μέχρι και σήμερα θεωρούνται ως άτομα κοινωνικά απομακρυσμένα, που δαπανούν πολλές ώρες μόνοι τους και ασχολούνται με «κάτι», που είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό. Γι’αυτό το λόγο θελήσαμε και εμείς, καθώς ανήκαμε σε αυτή την κοινότητα, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να δώσει ένα πρόσωπο σε όλα αυτά τα άτομα, που συμμερίζονται τις ίδιες ανάγκες, επιθυμίες και συναισθήματα, ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι για την άνθιση του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports). Ενώ στην αρχή παρακολουθούσαμε και παίζαμε μόνοι μας, τώρα θα έχουμε μια ολόκληρη κοινότητα να μοιραζόμαστε τακτικές, γνώσεις και ότι άλλο χρειάζεται ένας παίχτης.

      2) Τι εμπόδια εμφανίστηκαν έως την ολοκλήρωσή της;

Η αρχή είναι πάντα δύσκολη, έτσι και εμείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες που δεν είχαμε φανταστεί. Ήμασταν άγνωστοι και ηλικιακά μικροί και ήταν δύσκολο να μας εμπιστευτούν τα άτομα, με τα οποία θέλαμε να συνεργαστούμε και έπειτα είχαμε μεγάλο θέμα με τη σωστή διαχείριση του χρόνου μας. Προσπαθούσαμε να είμαστε συνεπείς στην σχολή, παράλληλα με αυτή τη «δουλειά» και να έχουμε και προσωπικό χρόνο. Εκτός από τα παραπάνω είχαμε και την καχυποψία, η οποία και μας κράτησε πολλές φορές πίσω στο χρονοδιάγραμμα μας. Τα προβλήματα, σε κάτι που ξεκινάς από την μηδέν, είναι καθημερινά, αλλά με τη σωστή επικοινωνία και συνεργασία αντιμετωπίζονται εύκολα.

       3) Ποιοι ήταν εκείνοι που σας στήριξαν; Σε ποιό βαθμό και πώς σας βοήθησε η ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου σας;

Την περίοδο που ψάχναμε πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας και την αγάπη μας στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εμφανίστηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε ένα διατμηματικό μάθημα της ΜΟΚΕ. Σαν άπειροι και νέοι σε αυτόν τον τομέα, στην αρχή ήμασταν διστακτικοί στο να μοιραστούμε την ιδέα μας και να δεχτούμε συμβουλές από τρίτους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ΜΟΚΕ. Στα μισά του πρώτου εξαμήνου ο ενθουσιασμός των καθηγητών μας μάς βοήθησε να μην τα παρατήσουμε ανεξαρτήτως των δυσκολιών που συναντούσαμε. Καθώς η ιδέα μας ωρίμαζε και μετά από πολλές ώρες συναντήσεων και συζητήσεων με κατάλληλα άτομα, μπορέσαμε και κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Πολλοί συμφοιτητές μας ήταν θερμοί υποστηρικτές, όπως και κάποιοι «μέντορες». Η ΜΟΚΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία μας, αφού ήταν εκείνη που μας καθοδήγησε στην επαφή μας με τα κατάλληλα άτομα.

      4) Τι θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα;

Πολλές από τις αρχικές μας επιλογές θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές οδηγώντας μας φυσικά σε άλλα αποτελέσματα. Όταν όμως αρχίσαμε την προσπάθεια μας δεν ξέραμε τι είναι καλό και τι κακό και κινούμασταν με βάση το ένστικτό μας και έτσι είναι αναμενόμενο η πορεία μας να χαρακτηρίζεται από αυτά τα λάθη. Είμαστε χαρούμενοι που μπορέσαμε και προχωρήσαμε τόσο και προσπαθούμε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Ο στόχος μας είναι να ικανοποιηθεί το κοινό του ηλεκτρονικού αθλητισμού, το οποίο θα μπορέσει να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης και ψυχαγωγίας.

Την παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ιδέας θα βρείτε στο κανάλι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο Slideshare, εδώ: http://slidesha.re/15ej8ec 

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Avatar του edulll4

από edulll4

Τη Δευτέρα ξεκινά στη Λευκάδα το Σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα

01/03/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις, Επιχειρηματικότητα

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου ξεκινά στη Λευκάδα το εξαήμερο Σεμινάριο Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Seminar LefkadaΤο Σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Λευκάδα, στην Αίθουσα Α6 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 9 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το εξαήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται τόσο σε τοπικούς παραγωγούς και επι­χειρηματίες όσο και σε αγρότες και κτηνοτρό­φους.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί­ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & την Οικονομία (9:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_epdo@teiion.gr

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε: www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_sto_seminario.doc

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής  (a.vitoratos@yahoo.com)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ.: 26450-26160

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.