Βλέπεις το αρχείο για Μαθητής.

Avatar του edulll3

από edulll3

Θερινά σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνος: δράσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών!

30/11/2015 στο Ενήλικας/ Διά Βίου Μάθηση, Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logo

Στη σύγχρονη εποχή της ευρύτερης κρίσης στη χώρα μας διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα προβολής των ανθρωπιστικών σπουδών. Με κριτήριο την καλλιέργεια διαχρονικών αξιών όπως είναι η μόρφωση, η δημοκρατία, η ανάπτυξη προσωπικότητας και η συμμετοχή στα κοινά, κρίθηκε σκόπιμη ηανάδειξη της δύναμης του παρελθόντος ως εφαλτήριο στην δημιουργία του μέλλοντος.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Η Mαθητεία στην επαγγελματική εκπαίδευση

27/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logoΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο πόρο της κάθε επιχείρησης και μακροπρόθεσμα διαμορφώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα  που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί στρατηγικής σημασίας επένδυση για κάθε επιχείρηση, ενώ συμβάλει καταλυτικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκε στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Ψηφιακή εκπαίδευση για όλους!

23/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logoΗ επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών δημιούργησε νέες ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης, τις οποίες κλήθηκε να καλύψει και να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, κατόρθωσε να ενισχύσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και να συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, καλύπτοντας και ανάγκες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

dschool_logoΣτο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πληθώρα δράσεων για το«Ψηφιακό Σχολείο». Η προσπάθεια του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»: «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» υλοποιήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και απο εθνικούς πόρους κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Το πρώτο πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς και βαρήκoους μαθητές

23/06/2015 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Μαθητής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» παρέλαβε το πρώτο  πλήρως προσβάσιμο βιβλίο για κωφούς και βαρήκoους μαθητές: Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α’ και Β’ Δημοτικού.  Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →

Avatar του edulll3

από edulll3

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

29/07/2014 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Μαθητής

SEK_keyvisualΟι «Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης» είναι η νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο.

Σκοπός των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης, διάρκειας τριών ετών, με 2 έτη κατάρτισης και 1 έτος μαθητείας.

Στους αποφοίτους του Γυμνασίου παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη και αναγνωρισμένη, σε εθνικό επίπεδο, επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο που παρέχεται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Διαβάστε την συνέχεια της καταχώρησης →